Často kladené otázky

Kde si mohu vyzvednout JIS kartu?

JIS karty se vydávají na Help desku v budově CIV.

Co když ztratím, nebo poškodím JIS kartu?

Ztracená karta se musí zablokovat na Help desku v budově CIV. Na stejném místě si můžeš nechat

vyměnit kartu poškozenou.

Kde si mohu vytisknout dokumenty z počítače?

Veřejné tiskárny se nacházejí po celé univerzitě. Z FEL je to nejblíže v místnosti EU505,

pak dále v Copy centru v budově FAV/FST, další tiskárny jsou před Help deskem v budově CIV

a v neposlední řadě můžeš své dokumenty tisknout v univerzitní knihovně.

Kde získám potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu ti vydá v úředních hodinách tvá studijní referentka na studijním oddělení FEL.

Jak získám prospěchové stipendium?

Studenti 1. ročníku FEL mohou podat žádost o prospěchové stipendium po prvním semestru studia

na studijní oddělení za předpokladu, že splňují podmínky dané vyhláškou děkana pro daný

akademický rok. Jinak se žádost o prospěchové stipendium podává vždy při zápisu na další

akademický rok opět za předpokladu splnění podmínek daných vyhláškou děkana.

Jakou formou jsou vyplácena stipendia?

Stipendia ze vyplácí zásadně bezhotovostním převodem na číslo účtu,

které jsi uvedl v žádosti a je zanesené v systému PORTAL.

Na kolik dotovaných jídel mám v menze nárok?

Každý student má nárok na 2 dotovaná jídla denně.

Mohu ve volném čase využívat školní počítače?

Školní počítače mohous tudenti využívat ve veřejných počítačových učebnách po celé univerzitě.

Jak se se svým notebookem připojím ve škole k internetu?

Pro připojení studentských notebooků existují 2 varianty. Buď se můžeš ve vybraných veřejných

počítačových učebnách připojit pomocí metalického síťového rozvodu nebo můžeš využít bezdrátové sítě

přes WiFi rozhraní. WiFi sítí by v současné době měla být pokryta většina budov ZČU (viz suport.zcu.cz).

Zapomněl jsem heslo do systému Orion, co s tím?

Není nic jednoduššího než zajít na Help desk do budovy CIV, kde ti jej změní.

Musím číst e-maily ze školní schránky?

Ano, každý student má povinnost číst školní poštu, která se na ZČU bere jako varianta doporučeného

dopisu. Pokud ti je školní mail „nesympatický“, není nic jednoduššího než si nechat poštu z něj

přeposílat do jiné poštovní schránky.

Mohu ve školní síti stahovat data pomocí P2P programů?

Je zakázáno stahovat data pomocí těchto programů jak ze školy, tak z kolejní sítě.

Za porušení tohoto zákazu se udělují tvrdé kázeňské tresty.

Kolikrát si mohu zapsat předmět, pokud jej nesplním?

Každý předmět si lze zapsat maximálně dvakrát.

Intranet Aktuality  |  FAQ  |  Začátek stránky © XaoS DESIGN 2006