Kdo jsme a proč jsme vznikli?

Každý student, který nastupuje do prvního ročníku vysoké školy, je vržen rovnýma nohama do nového prostředí, musí se potýkat s velkým přívalem informací a nových věcí, se kterými se bude při vysokoškolském studiu setkávat. Ne všichni mají to štěstí, že jejich spolubydlící či nový kamarád je z vyššího ročníku stejné fakulty a tudíž složitě hledají odpovědi na otázky, které je zajímají. Každý student by měl znát nejen dané předměty, školní řád, ale i poměry na škole.

Proto se koncem roku 2003 SK AS FEL ZČU dohodla a předložila zpracovaný návrh pro zřízení studentské skupiny starající se o nově příchozí studenty FEL ZČU děkanovi Doc. Ing. Jiřímu Kotlanovi, CSc., který jej přijal. Studentům, kteří se budou starat o studenty prvních ročníků, byl dán název KOORDINÁTOŘI FEL ZČU (KOO).

V následujícím akademickém roce 2004/2005 Koordinátoři zahájili po několika přípravných schůzkách svoji činnost na ročníkových pohovorech po boku pedagogických poradců.

Po prvních dvou semestrech působení KOO se práce této skupiny studentů osvědčila a ukázalo se, že vznik KOO byl krokem správným směrem. Z tohoto důvodu se vedení FEL rozhodlo pro zachování KOO a jejich podporu i v dalších akademických rocích.

Koordinátoři

Na ročníkových pohovorech seznamujeme studenty s kreditním systémem, zápočty, zkouškami, zkušebním řádem, imatrikulacemi, atd. Svým osobitým a ne tak formálním přístupem jsme studentům blíže a komunikace probíhá na úrovni student – student. Našim úkolem je seznámit studenty na RP se vším, s čím se mohou na FEL a ZČU setkat.

Studenti se postupně dovídají informace týkající se např. vypočítání váženého studijního průměru, zapisování na zkoušky, certifikovaných programů, žádostí o ubytování, burzou skript, předzápasy, hodnocení kvality výuky atd. Důležitou a nedílnou součástí ročníkových pohovorů je vzájemná komunikace mezi KOO a studenty, ale také jakékoliv dotazy z oblasti FEL, ZČU, kolejí, menz atd.

Intranet Aktuality  |  FAQ  |  Začátek stránky © XaoS DESIGN 2006