Děkanský soudek

V roce 2007 se, tehdejší děkan fakulty elektrotechnické pan Doc. Ing. Jiří Kotlan CSc., rozhodl společně s kolegiem děkana zlepšit stránku sportovního ducha na fakultě a zároveň i fakultu elektrotechnickou stmelit jako takovou.

Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat a u příležitosti 17. Listopadu se pořádal první, oficiálně nultý, ročník fotbalového turnaje s názvem „Děkanský soudek“. Akce se konala v době rektorského volna u příležitosti zasedání Vědecké rady. V hale KTS se sešlo 14 týmů, kteří usilovali o hlavní cenu turnaje, jenž byl “Soudek plzeňského piva o objemu 100 piv“.

Turnaj byl pořádaný děkanem fakulty a Koordinátory FEL.

Pomyslnou štafetu pro pořádání této akce převzal pan Doc. Ing. Jiří Hammerbauer Ph.D. v roce 2010, který zajistil, aby tato oblíbená akce nezanikla. Společně s Koordinátory FEL v roce 2011 pořádal již jubilejní 5. ročník tohoto turnaje (oficiálně 4. ročník)

foto

Děkanský soudek má zastoupení nejen z řad mužské části ale i z řad něžného pohlaví. Historickým prvním a zatím stále jediným dívčím mužstvem je KOE – Klub okouzlujících elektrotechniček, který je vedený kapitánkou Bc. Vendulou Mužíkovou. Tento tým má na svém kontě nejvíce startů v turnaji a zároveň má i nejpočetnější FANCLUB kam patří i mimo jiné ikony fakulty jakož jsou Doc. Ing. Jiří Kotlan CSc. či Doc. Ing. Jiří Hammerbauer Ph.D

foto