Rozcestník

Západočeká univerzita v Plzni


Na této adrese najdeš veškeré informace o Západočeské univerzitě v Plzni, dále přístup na vlastní

e-mail a kompletní vyhledávač ZČU.FAV  - Fakulta aplikovaných věd
FEK  - Fakulta ekonomická
FEL  - Fakulta elektotechnická
FF  - Fakulta filozofická
FPE  - Fakulta pedagogická
FPR  - Fakulta právnická
FST  - Fakulta strojní
FZS  - Fakulta zdravotních studií


Tato stránka je pro studium nejdůležitější!!!

Budete ji používat při zápisu na zkoušky, při předzápisu předmětů do vyšších ročníků atd.

Je zde také Courseware, kde naleznete materiály pro aktuální studované předměty.


Chceš zjistit e-mailovou adresu kamaráda, telefonní číslo nebo e mail vyučujícího?

Stačí znát jeho příjmení.


Tady najdeš veškeré předpisy celouniverzitního charakteru a vyhlášky rektora.

Stránky je přístupná pouze ze sítě ZČU.


Veškeré informace o sociálním stipendiu jsou dostupné na této adrese.


Veškeré informace o ubytovacím stipendiu najdeš zde.


Tato stránka obsahuje seznam s odkazy na domovské stránky uživatelů systému

Orion Západočeské univerzity v Plzni.


Na této stránce najdeš informace o hodnocení vzdělávacího procesu na ZČU.


Nezbyly na tebe univerzitní noviny? Nevadí.

Tady je najdeš v elektronické podobě včetně archivu starých čísel.


Potřebuješ logo ZČU na semestrální práci? Tady ho najdeš


Zajímáš se o některý sport?

Snad najdeš některé užitečné informace také na stránkách Univerzitního sportovního klubu ZČU.


Zajímáš se o studentské aktivity?

Mnoho informací najdeš na stránkách Studentské komory Rady vysokých škol.


Stránky útvaru Zahraničních vztahů, který je zodpovědný za mezinárodní aktivity ZČU.


Nevyznáš se po budovách a areálech ZČU? Nevíš kam chodit na přednášky a cvičení?

Pár map ti zajisté usnadní život.

Intranet Aktuality  |  FAQ  |  Začátek stránky © XaoS DESIGN 2006